Ziyaret Saatleri ve Kuralları
16 Mart 2022

Sağlık Bakanlığının "Normalleşme Süreci"kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda hastanemizde
ZİYARETÇİ SAATLERİ VE KURALLARI aşağıda yazılan kurallar dahilinde yeniden düzenlenmiştir.