Değerlerimiz
12 Nisan 2022

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 • Dürüstlük
 • Güvenilirlik
 • Hasta ve çalışan güvenliği odaklılık
 • Mükemmellik,
 • Bilimsel yaklaşım,
 • Şeffaflık,
 • Etkin ve etkili hizmet sunumu,
 • Etik ilkelere bağlılık,
 • Hasta / çalışan memnuniyeti,
 • Hesap verebilirlik,
 • İnsana saygı,
 • Özel hayata saygı,
 • Samimiyet,
 • Tarafsızlık,
 • Hakkaniyet,
 • Dayanışma ve ekip ruhu,
 • Sürekli eğitim ve gelişim,
 • Hasta mahremiyeti,
 • Liderlik bütünlük,
 • Toplum çıkarlarını korumak,
 • Devletimizin sağlamış olduğu imkânları verimli olarak kullanıp halkımıza ulaştırma