Tüberküloz (Verem) Hastalığı


Tüberküloz (Verem) Mycobacterium tuberculosis complex’in yol açtığı, enfekte dokularda granülomların varlığı ile karakterize, başta akciğerler olmak üzere, solunum yolunu veya diğer organları tutabilen bir enfeksiyon hastalığıdır.

Veremsiz Bir Dünya, Veremsiz Bir Türkiye!

TÜBERKÜLOZ (VEREM) NEDİR?

 TÜBERKÜLOZDAN(VEREM)  KORUNMA 
TÜBERKÜLOZ (VEREM)  TANISITÜBERKÜLOZ (VEREM)  TEDAVİSİ