Kalite Yönetim Birimi

Türkiye’de sağlıkta kalite çalışmalarının temelleri, 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında başlatılan çalışmalara dayanmaktadır.

Dünyada hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir dizi hasta ve organizasyonel yapı odaklı kalite sistemi geliştirilmiş ve bu sistemler aracılığı ile sağlık kurumlarının performansları değerlendirilmeye başlanmıştır.

Bu prensiplerle 2015 yılında yayımlanan SKS Hastane (Sürüm 5) seti üzerinde gerçekleştirilen revizyon çalışmaları ciddi bir emek ve gayretle devam etmiş ve SKS Hastane (Sürüm 6) seti yeni yüzü ve güncellenmiş bölümleri ile kullanıma sunulmuştur.

SKS-Hastane (Versiyon-5) standardı kapsamında sağlık tesisimizde Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuş. SKS Hastane (Sürüm 6) setine, Kemoterapi Hizmetleri, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri, Palyatif Bakım Kliniği, Kurumsal Verimlilik, KBRN Tehlikelerinin Yönetimi, Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri, Evde Sağlık Hizmetleri ve Terapötik Aferez Hizmetleri olmak üzere toplam 9 yeni bölüm eklenmiş olup, var olan bölümler üzerinde güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalarda “Standart Geliştirme Algoritması” esas alınmıştır. Bir önceki sette bulunan “Klinik Göstergeler” bölümü Türkiye Klinik Kalite Programı çalışmaları kapsamında takip edildiğinden, SKS Hastane (Sürüm 6) setinden çıkarılmıştır. Standartların uygulanmasına yönelik uygulama rehberlerinin güncellenmesi ve yeni rehberlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız da ayrıca devam etmektedir. Kalite Yönetim Biriminin Görevleri aşağıda belirtilmiştir.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ'NİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMALARI

Hastanemiz Kalite Direktörlük ve Verimlilik Birimi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş olup Sağlıkta Kalite Standartları, Verimlilik Uygulamaları ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek.
  • İstenmeyen Olay  Bildirim süreçlerini yönetmek.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.                                               

 Kalite ve Verimlilik Yönetimi Birim Yöneticisi:
/Başhekim Yardımcısı

Kalite Birim Koordinatörü:

Ahmet ÖZDEMİR

Kalite Birimi Çalışanları:
Rukiye KATMIŞ
Semiha ASLAN
Fethiye CAN
Güniz Zeliha KARLIDAĞ
Hüseyin AYRAÇ
M.Gamze ETEM

Verimlilik Birim Sorumlusu:
Tarkan AYKIN

Komiteler