Hakkımızda
03 Ocak 2024

Ülkemizde sağlık turizmi alanında yapılan çalışmaların bir düzen içerisinde yürütülmesi, bu alanda tedavi ve sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda aranması gereken niteliklerin belirlenmesi maksadıyla; 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı hakkında yönetmeliği resmi gazete yayımlanmıştır. Sağlık Bakanlığımız tarafından, Hizmet standartları belirlenmiş, faaliyet yürütecek merkezlerin yetkilendirilmesine başlanmış ve verilen hizmetlerin denetlenmesine başlanmıştır. Bu kapsamda Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi de Sağlık Turizminde Hizmet vermek üzere yetkilendirilmiştir.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, en son tıp teknolojileri ile donatılmış, ülkenin alanlarındaki en deneyimli uzman doktor ve profesyonel sağlık çalışanları ile çağdaş, güvenilir ve en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiştir.
Günümüzde insanlar sağlık problemlerinin çözümü için kendi ülkelerindeki tedavi seçenekleriyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda diğer ülkelerdeki en iyi tedavi ve fiyat fırsatlarını aramaktadırlar. Uzun bekleme süresi, yüksek tedavi maliyeti, düşük hizmet kalitesi, sağlık tesisi ve tedavi için nitelikli profesyonel insan gücü yetersizliği nedenleriyle “SAĞLIK TURİZMİ” dünyada önemli bir sektör haline gelmiştir. Ülkemizde, son yıllarda oldukça yüksek standartlarda nitelikli sağlık hizmetleri sunulmaktadır.  Bu nedenle, yabancı hastalar tanı ve tedavi amacıyla ülkemize rağbet göstermektedir.
 Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, üst düzey teknolojik altyapısı ve uzman hekim ekibi ile Sağlık Turizminde marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bilimsel ve etik yaklaşımımız ile hastalarımıza din, dil ve ırkları ne olursa olsun en iyi tedavi seçeneklerini sunmaktayız.

Hastanemiz 360.000 m2 alan üzerinde kurulmuştur

Hastanemiz toplam 1038  yatak kapasitesine sahiptir.

198 Yataklı  Yoğun Bakım ünitesi (46 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi)

Hastanemizde 227 adet poliklinik bulunmaktadır

Hastanemizde 5 tanesi gün ameliyathanesi olmak üzere toplam 35 ameliyathane bulunmaktadır.

Hastanemiz kampüsünde 100 yataklı YGAP (yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi)

bulunmaktadır.

Hastanemizde 50 yataklı Tutuklu Adli Psikiyatri ünitesi bulunmaktadır.

Hastanemizde;

2 Mr cihazı
2 Tomografi Cihazı
9 Röntgen Cihazı (4 portable)
1 PET CT cihazı
1 Spect CT cihazı
4 Anjio cihazı
2 Endoskopi cihazı
2 Kolonoskopi cihazı
27 Diyaliz yatağı
4 adet yürüyen merdiven 
86 asansör bulunmaktadır.
1 Heliport 1 Acil İniş Pisti 
1922 araçlık kapalı otopark ve 374 araçlık açık otopark 

bulunmaktadır.

Kliniklerimiz