Acil Servis

Klinik Hakkında


ACİL SERVİS

Acil servisimiz erişilebilir ve hızlı hizmet sunmak amacıyla; erişkin hastaların bakıldığı “Erişkin Acil”, çocuk hastaların bakıldığı “Çocuk Acil”, travma sonucu acil servise başvuran hastaların bakıldığı “Travma Acil” ve “Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil” olarak ayrı bölümler halinde düzenlenmiştir.

Erişkin hastaların (18 yaş ve üstü) değerlendirildiği Yetişkin Acil Ünitesinde, 112 Acil Yardım Ambulanslarının karşılandığı alanda 1’i resüsitasyon (yeniden canlandırma) odasında, 17’si monitörlü gözlem alanında, 16’sı müşahede alanında olmak üzere toplam 34 sedye bulunmaktadır. Ayrıca ayaktan hastaların karşılandığı yeşil alanda 2 ayrı muayene odası olup, Yetişkin acil alanında ayrıca 4 adet de negatif basınçlı oda mevcuttur.

Travma sonucu başvuran hastaların değerlendirildiği travma acil ünitesinde, monitörlü gözlem alanında 9 adet sedye bulunmaktadır. Ayrıca travma alanında müdahale ve alçı odası, 2 adet CPR ve 1 adet izole oda bulunmaktadır.

Çocuk hastaların (17 yaş ve altı) değerlendirildiği Çocuk Acil Ünitesinde 12’si gözlem alanında, 3’ü muayene alanında olmak üzere toplam 15 sedye bulunmaktadır. Çocuk Acil Ünitesinde 1 adet CPR odası ve 1 negatif basınçlı izole oda mevcuttur. Çocuk Acil Ünitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimleri ile koordineli hizmet veren 15 pratisyen hekim, 18 hemşire, 9 tıbbi sekreter görev yapmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Ünitesinde, 1’i monitörlü gözlem alanında, 1’i muayene, 5’i müşahede alanında olmak üzere toplam 7 sedye ve 2 jinekolojik muayene koltuğu bulunmaktadır. Bu birimde yine 24 saat esaslı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarımız, 9 ebemiz, 5 tıbbi sekreterimiz hizmet vermektedir.

Acil Tıp kliniğinde resüsitasyon odasında 2 adet USG mevcuttur. Radyoloji kliniği tarafından hizmeti sağlanan USG, MR ve BT çekim odası da acil servis alanına yakın bir konumda yer almaktadır.

Acil servise ayaktan başvuran tüm hastaların muayene öncesinde triaj işlemleri yapılmakta ve hastalar bu ön değerlendirme doğrultusunda sınıflandırılıp uygun bölümlere alınmaktadır. 112 ile getirilen hastalar ayrı bir alanda şikayetlerine göre değerlendirilmektedir. Yakın takip ve tedavi gerektiren ve kalp hastalığı, solunum sıkıntısı gibi yakınmaları olan hastalar monitörlü alanda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen diğer hastalar ise muayene alanlarında değerlendirildikten sonra müşahede alanında takip edilmektedir. Acil servise başvuran ayaktan hastaların ortalama bekleme süreleri 5 dakikanın altında olmasına rağmen, kalabalık saatlerde hayatı tehdit edici yakınması olmayan hastalar için bu süre uzayabilmektedir. Acil servise başvuran hastalar Acil Tıp Uzmanı ve Pratisyen Hekimler tarafından değerlendirilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır. Hastaların yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından yatış gerektiren bir durum saptanırsa uygun bölümden konsültasyon istenip hasta ilgili bölüme yatırılmaktadır.

Acil servisimiz 7 gün/24 saat hizmet esasına göre çalışmaktadır. Kliniğimizde acil müdahale gerektiren hastalarımıza yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Hastanemizde 2 adet heliport alanı bulunmakta ve ambulans helikopter ile nakledilen hastalarımız heliport ekibimiz tarafından alınarak acil servisimizde tedavi altına alınmaktadır.

03 Ocak 2024