Klinik HakkındaANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ

   Kliniğimizde 18 anestezi uzman hekimi bulunmaktadır. Ayrıca 1 Anestezi Yoğun Bakım Yandal uzmanı ve 1 Algoloji uzmanı bulunmaktadır. Uzman hekimlerimizden 2 uzman hekimimiz Palyatif Bakım biriminde, 1 uzman hekim Anestezi poliklinik birimininde, 3 uzman hekimimiz Anestezi yoğun bakım kliniğinde, 10 uzman hekimimiz ameliyathane biriminde görev yapmaktadır.  Ameliyathane birimimizde 65 anestezi teknikeri, YGAP EKT biriminde 1 anestezi teknikeri görev yapmaktadır. Ayrıca ameliyathane biriminde 72 cerrahi hemşiresi, 3 perfüzyonist, 2 sarf depo görevlisi, 19 röntgen scopy teknikeri, 4 tıbbi sekreter, 14 hizmetli personel, 25 klinik destek personeli görev yapmaktadır. Ameliyathane biriminde 27 adet genel ameliyat odası 1 adet hibrit ameliyathane odası, 5 adet gün ameliyathanesi, 2 adet C blok sezaryen acil odası olmak üzere toplam 35 adet ameliyat odası mevcuttur.

   Ayrıca ameliyathanelerimiz modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile donatılmış, enfeksiyondan korunma anlamında en üst düzey güvenlik önlemleri ve yapıya sahiptir. Hastalarımızın, Kadın Doğum Onkoloji, Genel cerrahi Onkoloji, Kardiyovasküler Cerrahi, Genel Cerrahi, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve travmatoloji, Göğüs cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Plastik Cerrahi, Göz Hastalıkları, ve gereği halinde diğer branşlardan katılan hekimler ile multidisipliner bir yaklaşım ile preoperatif hazırlıkları tamamlanmakta olup ameliyathanemizde ameliyatları güvenle yapılmaktadır. Her klinik kendi ameliyathane odalarında cerrahi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Preoperatif ve Postoperatif   bakım odalarımız ameliyathanemizde mevcuttur.

   Anestezi Yoğun Bakım 1’ de 13 yatak tamamı 3. basamak ve Anestezi Yoğun Bakım 2’de 13 yatak tamamı 3. basamak olmak üzere toplam 26 yoğun bakım yatağımız mevcuttur. 

 

Poliklinik: Zemin kat A blok,

Ameliyathaneler: A Blok 1. kat,

 

Anestezi Yoğun Bakım1 ve Anestezi Yoğun Bakım 2 A Blok 1 Kat

 

Yapılan özellikli işlemler

Postoperatif Analjezi amacıyla cerrahi hastalarımıza konularında uzman hekimlerimizce USG eşliğinde periferik ve Fasial Plane Bloklar yapılarak hastalarımızın ameliyat sonrası ağrı ve solunumsal problerinin azaltılması sağlanmaktadır. Ayrıca Kanser tedavisi gören hastalara skopi eşliğinde Santral Port Kateter takılmaktadır.  

 

Kliniğin Yan Dalları:

Anestezi Yoğun Bakım

Algoloji

Palyatif Bakım