Sağlık Kurulu Başvurusu
11 Kasım 2020


Hastanemizde Sağlık Kurulu Birimi B Blok zemin katta hizmet vermektedir.

Sağlık Kurulu Raporu talebinde bulunan vatandaşlarımızın mutlaka Merkezi Randevu Sisteminden telefonla 182’yi arayarak veya www.mhrs.gov.tr internet sitesinden randevu alarak hastanemize gelmeleri gerekmektedir. 


Müracaat ve İşleyiş:
Sağlık Kurulu Raporu talebi olan vatandaşlarımızın almış oldukları randevu tarihinde kendilerinin bizzat veya yasal vasisi ile birlikte hastanemize başvurması ve başvuru anında üzerinde T.C. kimlik numarasının ve fotoğrafının yer aldığı geçerli bir kimlik kartının aslını ibraz etmesi gerekmektedir. Resmi sevkle gelen kişilerin yazılarını hastanemiz idari binada bulunan evrak kayıt biriminden kayıttan geçirmeleri gerekmektedir. Müracaatta dilekçelerin veya rapor istemi ile ilgili resmi yazıların havalesi üzerine Sağlık Kurulunda kayıtları yapılır ve kamera ile hastaların fotoğrafları çekilerek fotoğraflı muayene formu hazırlanıp polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere kendilerine teslim edilir. Saat 08:00’den 12:00’a kadar gerekli muayeneler yapılmakta olup saat 13:30’da ise kurul toplanarak raporlar karara bağlanmaktadır. Muayene işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlayan kişiler evraklarını kayıt işleminin yapıldığı yere teslim ettikten sonra ilk toplanacak heyete çağrılır. Heyet üyelerince kişi bizzat görülerek nihai kararını verir. Raporlarımız e-imza ile hekimlerimiz tarafından imzalanmakta ve e-rapor olarak çıkmaktadır. Kişiler hastanemize gelerek raporlarını alabilecekleri gibi e-devlet sistemi üzerinden de görüntüleyebilmekte ve alabilmektedir.


Hastanemizde verilen rapor çeşitleri:
1- Erişkinler İçin Engelli Sağlık Kurulu Raporu
2- Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu (20 Şubat 2019 tarihli ve 30692 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Madde 9-2 Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu, kurumlar tarafından resmi yazı ile terör/kaza/yaralanmaya ilişkin belgelerle birlikte yetkili sağlık kurum ve kuruluşundan talep edilir)                                                                                                                                           3-Çözger Raporu
4- Maluliyet tespiti, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı ve malullük derecelerini belirlemeye esas maluliyet raporları (Sevkle Başvurulması Halinde Düzenlenir)
5- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Kapsamında istenilen Raporlar (Sevk yazısı ile başvurulması gerekmektedir)
6- TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında istenilen raporlar (Sevk yazısı ile başvurulması gerekmektedir)
7-Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları 
- Tam teşekküllü hastanelerden sağlık kurulu raporu şeklinde istenilen her türlü işe giriş raporları
- Silahlı-Silahsız güvenlik görevlisi raporları
 -Vasi Tayini Raporları (Mahkemeden sevk yazısı ile başvurulması gerekmektedir)                                   
     - Silah taşıma-bulundurma raporları
- Evlat Edinme-Koruyucu Aile Olur Raporları
- Huzur Evine Giriş Raporları
- Üniversite Kaydı İçin İstenilen Raporlar vb.

Not-1: Üniversite kaydı için müracaat eden kişilerin E-Devlet üzerinden alacağı ve “Öğrencilik Durumu: Aktif Öğrenci” olarak gözüken öğrenci belgesinin hastanemize ibrazı halinde okula kayıt, yurda kayıt, yurt dışı eğitimi, staj için talep edilen raporlardan ücret talep edilmeyecektir. E-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgesinde “Öğrencilik Durumu: Pasif Öğrenci” yazan ve öğrenimi ile ilgili rapor talebinde bulunan öğrencilerin kayıtlı oldukları okullardan yeni tarihli öğrenci belgesi getirmesi halinde raporlardan ücret talep edilmeyecektir.

Not-2: Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatı gereğince görevde bulunan personeller için talep edilen durum bildirir sağlık kurulu raporları için sevkli gelmek koşuluyla ücret talep edilmemektedir.

Not-3: Gazilerin (sadece gazinin kendisi), şehit dul ve yetimlerin (şehidin eş ve çocukları) bu durumlarını resmi olarak belgelendirmesi kaydı ile talep ettikleri her türlü sağlık raporlarından ücret talep edilmemektedir.

Not-4: Yukarıda sayılanlar dışında kalan kişilerin hastanemizden talep ettikleri her türlü Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları ile ÖTV indirimi ve Özel Tertibatlı Araç için istenilen Engelli Sağlık Kurulu Raporlarından; Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi EK-1 ve EK-2’ye göre ücret talep edilmektedir.