Yönlendirme

Uzaktan Hasta Değerlendirme


Uzaktan Hasta Değerlendirme (UHD) Hizmeti Nedir?

Uzaktan sağlık hizmeti; Yönetmelik hükümlerine göre, faaliyet izni almış olan sağlık tesislerinde, sağlık meslek mensubunun, sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık bilgi sistemi üzerinden sunduğu sağlık hizmetini ifade eder. Bu kapsamda Bakanlık tarafından geliştirilen veya Bakanlık tarafından tescil edilmek suretiyle uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan güvenli yazılım sistemi olan uzaktan sağlık bilgi sistemi kullanılır.

Uzaktan Hasta Değerlendirme (UHD) Hizmeti Kapsamında Hangi Hizmetler Sunulabilmektedir?

Niteliği itibarıyla uzaktan sağlık hizmeti sunumuna elverişli olmak kaydıyla, aşağıdaki hizmetler uzaktan sunulabilir:

  • Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.
  • Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.
  • Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.
  • Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir. 
  • Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.
  • Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.
  •  Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.


Uzaktan Hasta Değerlendirme (UHD)  için nasıl randevu alınır?

Uzaktan Hasta Değerlendirme hizmeti için https://mhrs.gov.tr üzerinden veya ALO 182'yi arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden “Uzaktan Hasta Değerlendirme” randevusu almak için;

Hastane randevusu al butonuna ardından açılan ekranda “Uzaktan Hasta Değerlendirme” butonuna tıklayarak gerekli bilgi girişlerini yaptıktan sonra randevu oluşturabilirsiniz.

Uzaktan Hasta Değerlendirme randevusu öncesinde yapılması gereken hazırlıklar nelerdir?

İçerik hazırlanıyor.

Uzaktan Hasta Değerlendirme Hizmetinde sisteme nasıl giriş yapılır, hekimle nasıl bağlantı kurulur?

İçerik hazırlanıyor.

 Hastanemizde hangi kliniklerde Uzaktan Hasta Değerlendirme (UHD) hizmeti sunulmaktadır?

Mevcut durumda;
Nöroloji Kliniği
Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) Kliniği
Göğüs Hastalıkları
 İç Hastalıkları (Dâhiliye) Kliniği
 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri Kliniği
kliniklerimizde Uzaktan Hasta Değerlendirme hizmeti sunulmaktadır. 

FHBVC


29 Mayıs 2024