Misyon-Vizyon-Değerlerimiz

MİSYONUMUZ (ÖZ GÖREVİMİZ): Yüksek teknolojinin kullanıldığı, modern ve ferah bir hastane yapısı içinde, bilgi ve tecrübe yönünden güçlü sağlık kadrolarımız ve profesyonel yönetim anlayışı ile kaliteli sağlık hizmeti sunmak, hastalarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak, etik, kaliteli, erişilebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ ( İLERİ GÖRÜŞÜMÜZ ) : Sunduğu modern tıp uygulamalarıyla sürekli değişmekte olan teknoloji ve zamana uyum sağlayan, nitelikli ve memnuniyet odaklı sağlık ve destek hizmetleri ile ulusal ve Uluslararası alanda referans gösterilen, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini maksimum düzeyde gerçekleştiren, güçlü bir takım ruhu ile bölgemizde ilk tercih edilen hastane haline gelmek, Türkiye’ de referans alınan bir sağlık kuruluşu olmak.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ
• Dürüstlük
• Güvenilirlik
• Hasta ve çalışan güvenliği odaklılık
• Mükemmellik
• Bilimsel yaklaşım
• Şeffaflık
• Etkin ve etkili hizmet sunumu
• Etik ilkelere bağlılık
• Hasta / çalışan memnuniyeti
• Hesap verebilirlik
• İnsana saygı
• Özel hayata saygı
• Samimiyet
• Tarafsızlık
• Hakkaniyet
• Dayanışma ve ekip ruhu
• Sürekli eğitim ve gelişim
• Hasta mahremiyeti
• Liderlik bütünlük
Toplum çıkarlarını korumak
• Devletimizin sağlamış olduğu imkânları verimli olarak kullanıp halkımıza ulaştırma 

SOSYAL SORUMLULUK
Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak sosyal sorumluluk kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Toplumun sosyokültürel yapısı ile sağlık istatistikleri de göz önünde bulundurarak hazırlanan projelerde sadece sağlık hizmeti sunmayıp bölgemize eğitim ve sağlık bilinci konularında destek olmayı amaçlıyoruz.