Asistanlık Süreçleri
03 Ocak 2024

Asistan Başlayış İşlemleri için Tıklayınız
Kanaat Formu İçin Tıklayınız.
Dış Rotasyon Belgesi için Tıklayınız.
İç Rotasyon Belgesi için Tıklayınız.
Rotasyon Talep Dilekçesi için Tıklayınız.

YBÜ Rotasyon Talebi için Tıklayınız
YBÜ Rotasyon Belgesi için Tıklayınız
Tez Yazım Klavuzu İçin Tıklayınız
Tezlerin Benzerlik Değerlendirme (Turnıtın) Kılavuzu İçin Tıklayınız
Tez Benzerlik Raporu İçin Tıklayınız

Tez Konusu Hakkında Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız.
Tez Konusu Dilekçesi İçin Tıklayınız.
Ek-1 Tez Konusu Onay Formu için Tıklayınız
Ek-2 Tez Konusu Hakem Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız.
Tez Bütçesi Talep Dilekçesi için Tıklayınız.
Tez Sınavı için Tıklayınız.
Tez Değerlendirme Formu için (3 Adet Hazırlanacak) Tıklayınız.
Tez Sınavı Sonuç Formu için (1 Adet Hazırlanacak) Tıklayınız.
Asistan Uzmanlık Sınavı Jüri Tespiti Hk. için Tıklayınız.
Önerilen Jüri Listesi için Tıklayınız.
Yandal Asistan Uzmanlık Sınavı Jüri Tespiti Hk. için Tıklayınız.
Uzmanlık Tescil Kontrol Formu İçin Tıklayınız
Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı için ( 1 Adet Hazırlanacak)  Tıklayınız.
Uzmanlık Sınavı Sonrası Tamamlanacak Belgeler için Tıklayınız.
Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversitelerinin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı ile işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmelik için Tıklayınız.
 Asistan Dönemlik Eğitim Planı Formu İçin  Tıklayınız