Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi

SABİM KULLANICI GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ


SAĞLIK BAKANLIĞI SABİM SAYFASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Temel Amaç ve Hedefimiz


Temel hedefi, tarafların çoklu katılımını gerçekleştirerek, “interaktif yönetimi” etkin kılmaktır.

Aynı zamanda Bakanlığımız, böylesine devasa bir teşkilatlanmada, kamu yönetimimizin hantal bürokratik yapısının da etkisiyle, geçmişten günümüze dek süregelen sorunların, giderek çözümsüz bir hale dönüşmesinin kaçınılmaz olacağının; sistemin işleyişinde hizmetlerin verimliliğinin, bu hizmetlerin halka arzı ile eş zamanlı olarak ölçülmesini sağlayacak “geri bildirim”mekanizmaları kurulması zorunluluğunun da bilincindedir.

 

SABİM; sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların ivedilikle harekete geçirilmesi suretiyle özdenetimi sağlamaktadır. Bu uygulama hızlı ve etkili çözüme ulaşmanın en ekonomik yoludur. Ekonomiktir; çünkü sorunların teşkilatın en üst noktasına kadar ulaşmasında ne zaman kaybı ne de enformasyon kaybı yaşanmamaktadır.

 

Sistemin herhangi bir aşamasında yaşanan bir sorunun, 184 SABİM hattının aranması veya şahsen birimimize başvuru yapılması ile özdenetim mekanizması harekete geçmektedir. SABİM Operatörleritarafından kayıt altına alınan başvuru, SABİM Çözümleyicilerince değerlendirilerek, ilgili illere sevk edilmektedir. İllerdeki Sabim Çözümleyicileri tarafından da nesnellik ilkesinden ödün verilmeden, mercek altına alınmakta, en hızlı ve en doğru şekilde çözümlendirilmektedir.

Sürekli kendini yenileyen dinamik bir birim olan SABİM’de bu sürece hastane başhekimleri de dahil edilmiştir. Böylece başvuru sahibinden başlayarak, Bakanlığımızın en üst birimini de içine alan dairesel bir çizgide işleyen özdenetim mekanizması daha da güçlendirilmiştir.

Kısaca SABİM;

Sağlık hizmetlerinin niteliğinden dolayı etkili bir iletişim sürecinin zorunlu olduğunun bilinciyle

—Sağlık hizmetlerini planlayıp yönetenleri

—Sağlık hizmetlerini sunanları

—Sağlık hizmetlerinden yararlananları

Uzlaşımsal bir platforma taşımak suretiyle sağlık sisteminde etkili iletişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçları gerçekleştirerek halka ulaşıp, sistemin herhangi bir aşamasında meydana gelen aksaklıkları, anında tespit ederek, hızlı v ekesin bir çözüme ulaştırmak ve dolayısıyla "7’den 77’e sağlıklı bir Türkiyehedeflemektedir.