Doç. Dr. Onur HANBEYOĞLU
10 Haziran 2024


ONUR HANBEYOĞLU-

Doç. Dr. Onur HANBEYOĞLU
  Başhekim Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ BİLGİSİ

ADI SOYADI

ONUR HANBEYOĞLU

GÖREVİ

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

1978

DOĞUM YERİ

MERKEZ-ELAZIĞ

KURUMU/BİRİMİ

ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ

KADROSU

ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ

EĞİTİM BİLGİLERİ

DOKTORA


FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ


LİSANS


FIRAT ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON A.B.D.


MESLEKÎ DENEYİMİ - YÖNETİCİLİK DENEYİMİ1.Elazığ Maden Sağlık Ocağı (2003-2004)

2.Elazığ Vali Muharrem Göktayoğlu Sağlık Ocağı (2004-2007)

3.Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon ABD İhtisas (2007-2011)

4. SBÜ Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği (2011-2018)

5. SBÜ Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği(2018-2023)

6. SBÜ Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi SUAM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Dr.Öğr.Üyesi1-Doğukent Sağlık Ocağı Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği

2. SBÜ Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi SUAM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Sorumlu Hekimliği, Anestezi Yoğun Bakım 1-2-3 Sorumlu Hekimliği, Ameliyathane Sorumlu HekimliğiYAYINLARI


1.Hanbeyoglu O, Urfalioglu A, Yazar FM, Ozcan S. Effects on QTc Interval of 2 Different Doses of Spinal Anesthesia in Inguinal Hernia Operations. Med Sci Monit. 2017 Mar 12;23:1261-1267. doi: 10.12659/msm.900213. PMID: 28285318; PMCID: PMC5360417.

2. Gundogdu Z, Demirel I, Bayar MK, Ozkan Z, Bayindir S, Kocyigit F, Hanbeyoglu O, Kahraman M. Dose-Dependent Anti-Inflammatory Effect of Ketamine in Liver Ischemia-Reperfusion Injury. Middle East J Anaesthesiol. 2016 Oct;23(6):655-663.

3.Hanbeyoglu O., Aydın S. Subfatin, Asprosin, Alamandine and Maresin-1 Inflammation Molecules in Cardiopulmonary Bypass. Journal of Inflammation Research 2023:16 3469–3477.

4. A. Beştas. O. Hanbeyoglu. E Keles, M.K. Bayar. The Effect of adrenaline desflurane-iduced prolonged Qtc interval: a randomized double-blind trial. Eur Rev Med:Pharmacol Sci. 2013;17:1523-1528.

5. Y. Oruc, S. Aydin*,R.F Akkoc, S.Aydin, F.C.Gul, K. Ugur, I. Sahin, O. Hanbeyoglu, S. S. Kilic and A. Aksoy. Assessment of the frequency and biochemical parameters of conjunctivitis in COVID-19 and other viral and bacterial conditions. Turk J Biochem 2020; 45(4): 443–449.

6. Susaman N., Hanbeyoğlu O., Comparision between surgical and percutaneous trancheostomy effects on geriatrics patients in the ICU. Turkish Journal Geriatrics. 2020;23(2):188-196.

7.Hanbeyoglu O., Susaman N. Efficacy of non-invasive continuous positive airway pressure and hi-flow nasal cannula oxygen theraphy in geriatric patients with COVID-19 pneumonia admitted to intensive care unit. Turkish Journal Geriatrics. 2021; 2022; 25(3): 396-408

8. ÖzerA.B., Erhan, Ö.L., Hanbeyoğlu O., Çelikel Z., Gündoğdu Z., Yücel T. Pediatrik Çölyak Hastalarının Genel Anestezi Uygulamasındaki Özelliklerinin Retrospektif olarak incelenmesi. Türkiye Klinikleri J. Anest Reanim, 2010;8(3):173- 179.

9. Hanbeyoğlu O., Urfalıoğlu A., Özcan S., Düzer S. Genel Anestezi altında septoplasti ve adenonidektomi operasyonundan sonra tanı konulan Cavum Septum Pellusidum (Olgu Sunumu), Türkiye Klinikleri Case Rep. 2016:24(2):229-332.

10. Urfalıoğlu A., Özmen Necla, Öner S.F. Hanbeyoğlu O., Gündoğdu Z.., Yoğun Bakıma Kabul edilen zehirlenme olgularınrı analizi. İKSST dergisi 2015;7(2):63-68

11. Gündoğdu Z.., Demirel İ, Bayar M.K., Ozkan Z., Bayındır S., Koçyiğit F., Hanbeyoglu O., Kahraman M., Dose dependent anti-inflammatory efffect of ketamine in liver ıschemia-reperfusion injury. M.E.J.Anesth 2016;23(6):655-664.

12. Hanbeyoglu O., Urfalıoğlu A., Hünerel T. Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Yılan Isırması Olgularının Demografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Analizi. KSÜ Tıp Fak Der 2022;17(3) : 129-137.