Klinik Hakkında


 ÇOCUK PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ

Palyatif bakım, yaşamı sınırlayan bir hastalıkla yüz yüze kalan hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bir yaklaşımdır. Başta ağrı olmak üzere fiziksel, psikososyal, manevi problemlerin erken tespiti ile tedavisini hedefler. Ülkemizde yetişkinler için palyatif bakım merkezleri yaygın olarak kurulmuştur. Fakat mevcut çocuk palyatif bakım merkezlerinin sayısı sınırlıdır. 
Palyatif Bakım Merkezimiz, günlük yaşantısında temel ihtiyaçlarına devam edebilmesi için desteğe ihtiyacı olan; solunum sıkıntısı, yürüme güçlüğü, SMA, Serebral palsi, meningomiyelosel gibi hastalıkları bulunan çocuklarımıza tıbbi yardım ve bakım desteği sağlayacaktır. Çocuk palyatif bakım merkezimizde çocuklarımız ile ailelerinin rahat bir yaşam sürdürmelerine yardım ederek, yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Klinikte Yapılan Özellikli İşlemler:

Ağrı takibi,

Yara bakımı,

Fizik tedavi ve rehabilitasyon,

Home tipi ventilasyon yöntemleri,

Epidural katater uygulamaları,

Santral venöz katerizasyon,

İhtiyaç duyulan palyatif uygulamalar

Tanı ve Tedavisi yapılan Hastalıklar:

Son dönem kanser hastaları,

Serebrovasküler hastalıklar,

Kronik böbrek yetmezliği

Tracvmatik sekeller, 

Dekübit yaraları