Evde Sağlık

Elazığ Fethi Sekin Şehir  Hastanesi 
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
   
 İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Adres: Sürsürü Mahallesi Atatürk Bulvarı Eski Sarahatun Hastanesi 3. Kat
Telefon Numaramız: 0(424) 606 3103
444 38 33       Kurumumuz Evde sağlık hizmetlerini; 4 pratisyen Hekim,1 fizyoterapist, 8 hemşire, 4 ebe, 4 evde sağlık teknikeri, 1 fizik tedavi teknikeri, 3 sekreterden oluşan deneyimli personel kadrosu ile 8 ekip olarak sunmaktadır.     

      
Ayrıca Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezimiz 1 diş tabibi,1 Ağız Ve Diş Sağlığı teknisyeni ile 1 ekip olarak Evde sağlık hizmeti sunulması kapsamına giren hastalarımıza hizmet vermektedir.

      
Evde sağlık hizmeti kapsamında acil durumlar yer almamaktadır. Bu durumlarda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvuru esastır.
 
      
Evde Sağlık Hizmeti sadece mesai saatleri içerisinde sunulmaktadır.


Evde Sağlık Hizmeti;

Hızla gelişen dünyamızda, teknolojinin ilerlemesi, refah ortamının artması, tanı ve tedavi olanaklarının gelişmesi, sağlık hizmetine ulaşımın kolaylaşması ile birlikte dünyada ve Türkiye'de ortalama yaşam ömrü artmış, buna bağlı olarak kronik hastalıklar, yaşlı nüfus ve yaşlılıktan kaynaklanan hastalıklarda artış meydana gelmiştir. Sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânlarının artması ile tüm dünyada sağlık kurumuna gidemeyecek hastalara evde sağlık hizmetlerinin eğitimli kişiler tarafından sunulması gündeme gelmiştir. Kurumumuz bu kapsamda Evde Sağlık Hizmetlerini etkili bir şekilde sunmaktadır..

Kimler faydalanabilir;

 • Yürüyemeyen ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan yatağa bağımlı hastalar (Örneğin; felç, alzheimer, demans, obesite vb.),
 • Terminal dönem kanser hastaları,
 • Ağır KOAH hastaları,
 • Evde sağlık hizmeti kapsamına alınanlardan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ihtiyacı olanlar başvuru yaparak hizmetten yararlanabilir.
 • Evde sağlık hizmeti kapsamında acil durumlar yer almamaktadır. Bu durumlarda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvuru esastır.

Evde Sağlık Hizmetlerine Nasıl Başvurulur?

 • Türkiye’nin genelinde tahsis edilen 444 38 33 (444 EV DE) numaralı telefon, mesai saatleri içerisinde aranarak başvuru yapılır. Ayrıca mesai saatleri dışında hasta ve hasta yakınlarının mesaj bırakabileceği bir santral kayıt sistemi bulunmaktadır.
 • Başvurular kayıt altına alınarak en kısa zamanda Koordinasyon Merkezince değerlendirilir. Evde sağlık hizmeti almak için başvuran kişi veya aile bireylerine değerlendirme sonucunun olumlu veya olumsuz olduğu konusunda en kısa sürede bilgi verilir.
 • Hastanın kayıtlı olduğu Aile Hekimine başvuru yapılabilmektedir
 • Evde sağlık hizmetleri birimi randevu sistemi ile mesai saatleri içinde çalışır.

 • Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakanlığınca sunulmakta olup ücretsizdir.

Başvuruların Değerlendirmesi;

Evde Sağlık Hizmeti alması gereken hastaların birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri, 25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve aile hekimliği uygulamaları ile ilgili diğer mevzuat gereği toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile verilir.

Sağladığı faydalar;

 • Maliyetleri azalır,
 • Hastanede kalış süresi azalır ve bağlı hastane enfeksiyonları azalır,
 • Hasta ve yakınlarının diğer sosyal ve kişisel ihtiyaçlarını karşılaması kolaylaşır.

Hizmetin sonlandırılması;

 • İyileşme durumunda,
 • Hastanın kendisi veya yakınları tarafından bakılabilir hale gelmesi durumunda,
 • Hizmet alanı dışına taşınma durumunda,
 • Tedaviye uyumsuz davranış ve direnç, durumlarında hizmet sonlandırılır

Evde sağlık hizmeti ile ilgili bilinmesi gereken önemli bilgiler;

Mesai saatleri içerisinde hizmet verir, ücretsizdir.

- Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini verir.

- Tıbbi cihaz ve malzeme raporların çıkarılmasına yardımcı olur,

- Kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanların kullanılması hakkında bilgilendirme yapar,

- Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonu sağlar.


9264,evde-saglik-hizmetin-kabul-edilen-hasta-degerlendirme-formudoc.doc
9271,yonetmelik-eklerpdf.pdf
9260,adsm-ek-3pdf.pdf
9261,esh-konsultasyon-istem-formudoc.doc
9262,esh-hasta-tetkik-istem-formudoc.doc
9263,adsm-ek-2pdf.pdf
9270,esh-sunumu-yonetmeligidocx.docx
9269,adsm-ek-1pdf.pdf
9268,esh-hasta-tedavi-plani-formudoc.doc
9266,esh-basvuru-formudocx.docx
9265,esh-sonlandirma-formudoc.doc
9259,esh-aydinlatilmis-onam-formudocx.docx

 • WhatsApp Image 2018-11-05 at 09.33.14 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2018-11-02 at 09.31.23.jpeg
 • WhatsApp Image 2018-11-02 at 09.39.58.jpeg
 • WhatsApp Image 2018-11-05 at 09.33.14 (2).jpeg
 • WhatsApp Image 2018-11-02 at 09.31.23 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2018-11-05 at 09.33.15 (1).jpeg