Kardiyoloji

Klinik Hakkında

KARDİYOLOJİ KLiNİĞİ:
Kliniğimiz yataklı servisi 2 adet servis kanadı ve 15 adet tek kişilik 15 adeT çift kişilik olmak üzere toplam 30 yataktan oluşmaktadır. Kliniğimizdeki tüm odalarımızda banyo, tuvalet, mini buzdolabı, refakatçi koltuğu, televizyon (her yatak için bir adet), kıyafet ve eşya dolabı bulunmaktadır. Bunun dışında 1 adet 13 yataklı 2. basamak yoğun bakımımız bulunmaktadır.

Erişkin Kardiyoloji Polikiliniği hastanemiz B Blok Alt Zemin katında bulunmaktadır. Bu polikliniklerde kiosklardan ve sekreter kayıt masalarından sıra veya 182 MHRS sisteminden randevu alarak muayene olabilirsiniz.

Ayrıca hastanemizde acil ve yoğun bakımda 7 gün 24 saat olacak şekilde Kardiyoloji Uzman Dr. görev yapmaktadır. Ayrıca acil invaziv girişimler için Anjio Ünitesinde Hemşire ve Teknisyen ekibi 7 gün 24 saat olacak şekilde görev yapmaktadır.

Hastanemizde, kliniğimiz kullanımında 1 hibrit 1 perifer olmak üzere toplam 4 adet anjıografi ve katater ünitesi mevcuttur. Anjıografi odalarımız modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile donatılmış ve enfeksiyondan korunma anlamında en üst düzey güvenlik önlemleri ve yapıya sahiptir.

Kliniğimizin hedefi hastalarımıza kanıta dayalı tıp eşliğinde en iyi ve yeni tanı ve tedavileri sunmak, ülkemiz tıbbına katkıda bulunacak bilimsel çalışma ve projeler yapmaktır.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde tüm kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılabilmektedir.

Hipertansiyon, Koroner kalp hastalıkları, Kalp kapak hastalıkları, Doğumsal kalp hastalıkları, Ritim bozuklukları, Kalp yetersizliği, Aort damarı hastalıkları ve periferik damar hastalıkları gibi.

Özellikli İşlemler:

Kliniğimizde kardiyoloji alanındaki tüm teknolojik yenilik ve gelişmeler takip edilmektedir. Kardiyoloji alanında yapılan özellikli işlemlerin tümü kliniğimizde yapılabilmektedir. Bu işlemler TAVI (ciddi aort darlığında cerrahi gerekmeden aort kapağı yerleştirilmesi), Periferik damar girişimleri (karotis ve ekstremite girişimleri), kompleks koroner arter girişimleri (bifürkasyon lezyonları ve kronik total oklüzyonlar), Kalp pili yerleştirilmesi işlemleri (ICD,CRT, v.b.). Ayrıca doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde perkutan olarak patent duktus arteriozus, atriyal septal defekt ve ventriküler septal defekt kapatılması ve romatizmal mitral kapak hastalığı tedavisinde mitral balon valvuloplasti işlemleri kliniğimizde yapılmaktadır.

Klinik hangi hastalıklara bakar?

Kalp damar ve dolaşım sistemiyle ilişkili tüm hastalıklar Kardiyoloji Kliniğinde değerlendirilerek tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Bölüme Bağlı Üniteler:

Kardiyoloji poliklinikleri, Efor stres testi, Ritm ve kan basıncı holter üniteleri, Ekokardiyografi görüntüleme ünitesi, Koroner yoğun bakım ünitesi, Kardiyoloji servisleri, Anjiografi ve Katater Laboratuvarları kliniğe bağlı ünitelerdir.

Elektrokardiyografi (EKG):

Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını inceleme amacıyla kalbin elektriksel iletiminin kağıda aktarılmasını sağlar. EKG’deki değişiklikler kalp hastalıklarının teşhisinde yardımcı olur.

Efor stress (Treadmill) testi:

Efor testi, kişiler yürüme bandında belli hızlarda yürürken, seri olarak EKG’lerinin çekilmesi, tansiyonunun ölçülmesi yöntemi ile yapılan bir testtir. Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması veya kalp damar hastalığına verilen tedavinin etkinliğinin araştırılmasını sağlar. Aynı zamanda eforla beraber aritmilerin vereceği yanıtın değerlendirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kalp damar hastalarının veya spor yapmaya başlayacak kişilerin efor kapasitelerini değerlendirmeye yardımcı olur.

Transtorasik Ekokardiyografi Ünitesi:

Ekokardiografi kalbin yapısal olarak ultrason ile incelenmesidir. Ekokardiyografide probe adı verilen ses dalgası gönderen cihaz doktor tarafından göğüs bölgesinde çeşitli pozisyonlarda tutularak, kalbin görüntülenmesi sağlanır. Ekokardiyografi ile kalbin yapısal tüm hastalıkların tanısı konulabilir. Örneğin; kalp yetersizliği, kalp kası hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, hipertansif kalp hastalıkları, kalp zarı hastalıkları, kalp içi kitleler, pıhtılar, kalp tümörleri, doğumsal kalp anormallikleri gibi.

Transözofagial Ekokardiyografi (TEE) Test:

Rutin ekokardiyografi görüntülerinin yetersiz kalabildiği bazı durumlarda kalp içi oluşumları daha yakından görerek değerlendirmeyi sağlayan bir tetkiktir. Kalbin arka yüzünün yemek borusu ile komşuluğunda faydalanılarak ağız yolundan yemek borusuna indirilen ince bir tüp ile kalbin net ve ayrıntılı görüntüleri alınır.

EKG Holter:

Kalbin ritim bozukluklarının tanısında yardımcı bir tetkiktir. 24-48 saat süresince kalp atışlarının EKG benzeri sistemle kaydedilmesi esasına dayanır. Holter cihazı takıldıktan sonra özellikle şikayetleri oluşturan olaylar tekrarlanmalıdır.

Tansiyon Holter:

Hastaların 24 saat boyunca belli aralıklarla tansiyon ölçümlerini ve nabızlarını kaydeden bir tetkiktir. Hipertansiyon teşhis ve tedavisinde önemli bilgiler sağlamaktadır.

Anjiografi Laboratuvarı:

 Koroner Anjiyografi, kalbi besleyen atardamarların hastalığının tespitini sağlayan bir yöntemdir. Koroner anjiyografi kalbi besleyen atardamarların hangi bölgesinin ne kadar daraldığını tespit eder ve damar hastalığı yaygınlığına göre ilaç tedavisi, stent uygulanması veya bypass tedavileri gerekebilir. Koroner anjiografi kliniğimizde el bileği atardamarından da yapılmakta ancak el bileği damarının işleme uygun olmadığı hastalarda kasık damarından bir kılıf yerleştirilerek işlem yapılmaktadır.

 Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Anjiografi Ünitesi haftanın 7 günü 24 saat süresince hizmet vermektedir. Poliklinikte değerlendirilen ve anjiografi randevusu verilen hastalar dışında acil anjiografi işlemleri de yapılmaktadır. Acil servise akut koroner sendrom ile başvuran tüm hastaların değerlendirmesi kardiyoloji konsültan uzman hekimince yapılmakta ve hasta anjiografi laboratuvarına alınarak sorumlu damara müdahale edilip hızlıca açılması sağlanmaktadır.

 Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Anjiografi Ünitesinde geçici ve kalıcı kalp pili işlemlerinin tümü yapılabilmektedir. Kalp pilleri kalp hızının azaldığı bradiaritmi veya kalp bloklarında uygulanabildiği gibi kalp yetersizliğini tedavi etmeye ve/veya ani ölümleri engellemeye yarayan kalp pilleri de mevcuttur. Aslında temel olarak 3 çeşit kalp pili vardır: Kalp hızı yavaşlamasını engelleyen tek kablolu ve 2 kablolu piller, kalp yetersizliği tedavisi için kullanılan 3 kablolu piller ve kalpteki ciddi aritmilerin varlığında devreye girerek hastaya elektroşok vererek hayat kurtaran piller yani defibrilatörler. Kalp pili takılan hastaların kontrolleri düzenli olarak hastanemizde yapılmaktadır.

Nasıl Muayene Olurum:

Hastanemiz poliklinik katında bulunan  sekreter kayıt masalarından sıra ve ya 182 MHRS sisteminden randevu alarak muayene olabilirsiniz.

22 Haziran 2022