Amaç Ve Hedeflerimiz
03 Ocak 2024

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Devletimizin sağlık alanında yeni bir hizmet anlayışıyla uygulamaya koyduğu Şehir Hastanelerinin sağlamış olduğu yüksek teknolojik imkânlar ve fiziki alt yapısıyla, deneyimli sağlık çalışanlarını birleştirerek ilimiz ve bölge illerine dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmayı amacımız olarak belirlerken;

1. Eğitimli, güler yüzlü, bilgili ve deneyimli ekiplerle güvenilir sağlık hizmeti sunmak,

2. Tıbbi hizmetlerin her aşamasında en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve uluslar arası standartlara uygun hizmet sunmak,

3. Hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeye taşımak,

4. Hasta ve çalışan hakları ile memnuniyetini daha da arttırmak,

5. Güncel tedavi yaklaşımlarına uyum sağlamak,

6. Bölgemizde referans bir sağlık kuruluşu haline gelmek,

7. Toplum sağlığının korunmasına katkı sunmak,

8. Bilimsel çalışmalar yürüterek ve insan kaynaklarının gelişimini sağlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmak,

9. Hastanemizden hizmet alan hastaların memnuniyetini sistemli ve düzenli olarak izleyerek elde ettiğimiz sonuçları sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanmak,

10. Teknolojik en son imkânları tanı ve tedavi metotlarını kullanarak ülkemiz insanına daha kaliteli hizmet sunmak gibi hedefler ile halkımıza sunmuş olduğumuz kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetlerini en üst noktaya taşımayı kendimize ilke olarak belirledik.