Radyasyon Onkolojisi

Klinik Hakkında

ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ

Kliniğimiz; Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, Medikal Fizik Uzmanı, Radyoterapi Teknikeri ve Radyoterapi hemşirelerinden oluşan alanında uzman bir ekiple halkımıza, bölgemize ve sağlık turizmi kapsamında hastanemize başvuran tüm hastalarımıza hizmet etmektedir.

Radyasyon Onkolojisi bölümümüzde en son teknolojik donanıma sahip Elekta Versa HD cihazı ve yüksek deneyim sayesinde her kanser için uygun yol haritası belirlenerek hastaya özel tedavi olanakları sunulmaktadır. Tümör üzerinde yüksek doğrulukta ışınlamaya imkân veren bu cihaz, tedavi süresini kısaltırken başarı oranını yükseltmektedir. Aynı zamanda tedavide hastaya verilen dozların en doğru biçimde hesaplanmasıyla, sağlam organların zarar görmesi de minimize edilmektedir.

Klinikte Yapılan Özellikli işlemler :

4 Boyutlu Radyoterapi, 3 Boyutlu Radyoterapi, Konvansiyonel Radyoterapi, Stereotaktik Beden Radyoterapisi, Stereotaktik Radyoterapisi ve Radyocerrahisi, Yüzeyel Elektron Tedavisi, Konkomitan Kemoradyoterapi.

Tanı ve Tedavisi yapılan Hastalıklar:

Tüm Kanser Hastalıkları

Radyasyon Onkolojisi Uygulamaları

Yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) ve Volümetrik ark terapi (VMAT):         

Planlama yöntemi olan bu işlem, doz dağılımı ayarlanmasında gelinen son teknoloji olarak önem taşımaktadır. Çevredeki sağlıklı normal dokuların radyasyona maruziyetini en aza indirmek için amacı ile uygulanan IMRT, vücuda tek büyük radyasyon ışını göndermek yerine, radyasyonu binlerce ince ışın hüzmesine bölmek suretiyle milimetrik doğrulukta vücuda birçok açıdan girerek kanserli bölgenin üzerinde birikmektedir. Böylece hedef bölgeye yüksek, çevresindeki sağlıklı dokuya ise düşük doz verilmiş olmaktadır.

Stereotaktik radyocerrahi (SRS):

Beyinde yerleşen ve özellikle küçük boyutlu lezyonlara uygulanabilen yüksek teknolojik radyoterapi uygulamasıdır. 8 Gy- 24 Gy (Gy, doz birimi) arasında değişen yüksek radyaoterapi dozlarının tek seferde veya fraksiyonel olarak uygulanmasını ifade etmektedir. Yüksek görüntüleme teknikleri sayesinde elde edilen bilgilerle hedef tümöre maksimum; çevresindeki normal dokulara ise minimum doz uygulamak için birçok farklı açıdan aynı merkeze yönelen ışın demetleri prensibine dayanmaktadır. Tedavi birden fazla uygulamada gerçekleştirilirse ‘stereotaktik radyoterapi’, tek seferde uygulanırsa ‘stereotaktik radyocerrahi’ olarak adlandırılmaktadır.
 Stereotaktik beden radyoterapisi (SBRT):

Radyocerrahi beyin dışında, bir organa yönelik yapılırsa ‘stereotaktik beden radyoterapisi’ olarak tanımlanmaktadır. SBRT ile ilgili artan tecrübelere dayanarak akciğer kanseri, karaciğer tümörleri, pankreas kanseri, kolorektal kanserler, baş-boyun kanserleri ve metastazlara yönelik sıklıkla uygulanmaktadır. Genellikle 3 – 10 fraksiyonda uygulanmakta olup gelişmiş IGRT (görüntü kılavuzluğunda RT) teknikleri ile tedavi öncesi doğrulama yapılması büyük önem arz etmektedir.

Dört boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Simülatör:

Merkezimizde bulunan Philips Big Bore BT cihazı, Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüsü alan 4 boyutlu görüntüleme yapabilme özelliğine sahip olan bir cihazdır. Tümör LOC özelliği sayesinde tümörün lokalizasyonu Radyasyon Onkoloğu tarafından hızlı olarak belirlenmekte ve tümörün koordinatları hareketli lazerlerle hasta üzerine gönderilerek tümörün merkezi işaretlenmektedir. BT cihazımız solunum ilişkili görüntüleme özelliği ile özellikle akciğer veya üst karın bölgesinde bulunan ve hastanın nefes alıp vermesi ile hareket edebilen tümörlerin görüntülenmesini ve hedef hacmin belirlenmesini sağlayabilmektedir.

Dört Boyutlu Radyoterapi (4DRT):

Dört boyutlu Tomografi (4DCT), eşliğinde hedef hacmin belirlenmesinden sonra tedavi planlamasını kapsamaktadır. Merkezimizde solunum kontrollü ve dört boyutlu planlama ile hasta nefes alırken, nefes verirken veya nefes tutturularak radyoterapi uygulanabilmektedir. Küçük ve az hareketli tümörlerde tüm solunum fazlarında entegre tümör hacmi tedavi edilebilmektedir.

Dozimetrik ekipman:

 Bölümümüzde her tedavi cihazı ve 4DBT cihazı için günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak TAEK kalite kontrol programları uygulanmaktadır. Ayrıca tüm cihazlarımızın periyodik olarak bakımları yapılmakta ve TAEK ile veriler paylaşılmaktadır.

  •  

  •        
   
28 Aralık 2022