Kan Transfüzyon Merkezi
04 Mart 2020

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ

     Kan Transfüzyon Merkezimiz stratejik bir birim olup 365 gün 24 saat aktif olarak hizmet vermektedir. Yetişkin ve Yeni doğan Kan Gruplama, Cross Match, Direkt Cooms, Titrasyon, İndirekt Coombs gibi testlerin çalışıldığı merkezimiz yasa gereği Türk Kızılay'ı ile entegre bir şekilde hastaların ihtiyacı olan eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma, havuzlanmış trombosit süspansiyonu ve kriyopresipitat süspansiyonlarını temin etmektedir.

   Merkezimizde, Kalite standartlarına uygun şekil ve miktarda kan ve kan ürünleri temin ve muhafaza edilmektedir. Hastanemizin tüm servislerine (Acil, ameliyathaneler, doğum, yoğun bakım vs. ) ve Kızılayla entegre olan Fırat Üniversitesi Hastanesine, ihtiyaca binaen kan ve kan ürünü temini karşılıklı olarak yapılmaktadır. Kan transfüzyon merkezimizde alanında sertifikalı personeller tarafından hizmet verilmektedir.