Çocuk Yoğun Bakım


Klinik Hakkında


ÇOCUK YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ

Kliniğimizde 2 yan dal uzman hekimi, 9 yoğun bakım hemşiresi,1 tıbbi sekreter görev yapmaktadır. Kliniğimiz yataklı servisi 2 adet servis kanadı ve 13 tek kişilik yataktan oluşmaktadır. Kliniğimizde 2. ve 3. Basamak yoğun bakım hizmeti verilmektedir.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi hastanemiz C blok 1. katta bulunmaktadır. Kliniğimiz multidisipliner tedavi yaklaşımı dahilinde gereği halinde diğer branş hekimleri ile işbirliği içerisinde hizmet sunmaktadır. Kliniğimiz 7 gün 24 saat olacak şekilde hizmet sunmaktadır.

Kliniğimizin hedefi hastalarımıza kanıta dayalı tıp eşliğinde en iyi ve yeni tanı ve tedavileri sunmak, ülkemiz tıbbına katkıda bulunacak bilimsel çalışma ve projeler yapmaktır.

Klinikte Yapılan Özellikli İşlemler:

MV hasta bakımı,

Hasta başı röntgen

USG

Ekokardiyografi

HNFC izlemi

CVP katater takılması

Tanı ve Tedavisi yapılan Hastalıklar:

Pnömoni

MV izlemi

HNFC gerektiren solunum sıkıntısı

Diyabetik ketoasidoz

Sepsis

Şok

Travma

İntoksikasyon takip ve tedavisi

Nasıl Muayene Olurum:

Çocuk poliklinikleri, çocuk acil, yetişkin acil, travma acil, ve 112 aracılığıyla dış merkezlerden hasta kabul edilmektedir.

 
  •  

03 Ocak 2024