Histoloji ve Embriyoloji

  •  

Klinik Hakkında

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

Kliniğimize bağlı olan, Androloji Laboratuvarı ve Üremeye Yardımcı Tedaviler Embriyoloji Loboratuvarı hastanemizin C blok alt zemin katında yer almaktadır. Androloji Laboratuvarımızda; üroloji polikliniğinden yönlendirilen hastaların spermiogram testleri, Embriyoloji laboratuvarımızda; Üremeye Yardımcı Tedaviler biriminde değerlendirilip uygun bulunan hastaların intrauterin inseminasyon (IUI)/aşılama ve in vitro fertilizasyon (IVF)/tüp bebek tedavileri yapılmaktadır.

Androloji laboratuvarımız hasta mahremiyetine azami derecede dikkat edecek şekilde dizayn edilmiş olan bir numune verme odası ve numunenin değerlendirildiği laboratuvardan oluşmaktadır. Üremeye Yardımcı Tedaviler Biriminde; sadece IUI ve IVF hastalarına hizmet veren bir androloji loboratuvarı ve numune verme odası, embriyoloji laboratuvarı, cryo odası ve depo bulunmaktadır.
Embriyoloji laboratuvarımız haftanın 7 günü hizmet vermektedir.

Androloji laboratuvarımızda; Sperm sayısı, hareketi ve morfolojisi değerlendirilmektedir. Gerekli durumlarda sperm canlılık testleri yapılmaktadır. Embriyoloji laboratuvarımızda; Tüp bebek tedavisinin laboratuvar basamaklarını oluşturan oosit pick-up (OPU)/ yumurta toplama, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI), klasik IVF, ebriyo takibi ve seçimi yapılmaktadır. Ayrıca gerekli hastalarda gonad (yumurta ve sperm) ve embriyo kriyoprezervasyonu (dondurma işlemi) yapılmaktadır.

03 Ocak 2024