Nükleer Tıp

Klinik Hakkında

Kliniğimizde 2 uzman hekim, 7 hemşire, 3 radyoloji teknisyeni, 1 rapor sekreteri ve 3 tıbbi sekreter görev yapmaktadır.

Nükleer Tıp Kliniği hastanemiz A Blok Zemin katında bulunmaktadır. Kliniğimizde gerçekleştirilen tetkikler için bölüm içerisinde bulunan sekreter kayıt masalarından randevu alabilirsiniz.

Kliniğimizin hedefi hastalarımıza kanıta dayalı tıp eşliğinde en iyi ve yeni tanı ve tedavileri sunmaktır.

Klinikte Yapılan Özellikli İşlemler:

Sintigrafi:

  • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
  • Kemik Sintigrafisi
  • Dinamik ve Statik Böbrek Sintigrafileri
  • Tiroid Sintigrafisi
  • Paratiroid Sintigrafisi vb.

F-18 FDG PET/BT

18-florodeoksiglukozlu (FDG) PET/BT, vücuttaki şeker metabolizmasını göstererek birçok farklı tümör tipinde (meme kanseri, akciğer tümörleri, malign melanom vb.) kullanılır. Tümör dokusuda genellikle artmış şeker metabolizması izlenir. F-18-FDG damar yolu ile olarak enjekte edilir. Çekimler enjeksiyondan yaklaşık 60-90 dakika sonra yapılır. Bekleme süresi boyunca olabildiğince sessizce yatmanız önemlidir.

Bölüme Bağlı Üniteler:

Sintigrafi (SPECT/BT)

Sintigrafi, radyoaktif bir maddenin vücuda; damar, ağız ya da diğer yollar ile verilmesi ve özel kameralar ile görüntülendiği tanı yöntemidir.  Sintigrafi, incelenmesi istenen her organ için farklı bir radyoaktif ilaç verilerek o ilacın ilgili organdaki tutuluşunu, dağılımını, atılışını inceler.

PET/BT

PET/BT vücutta hastalıklardan kaynaklanan metabolik değişikliklerin radyoaktif bileşikler kullanarak görüntülendiği bir moleküler görüntüleme yöntemidir. Kanser, kalp hastalıkları ve bazı nörolojik hastalıkların erken tanısı, uygun tedavinin belirlenmesi ve planlanması, tedavi yanıtının değerlendirilmesinde önemli katkılar sağlar.

Nasıl Randevu Alırım:

Bölüm içerisinde bulunan sekreter kayıt masalarından randevu alabilirsiniz.

  •  
     
 

03 Ocak 2024