Emzirme Politikası

 1. Hastanemize ait bir yazılı politikamız bulunmakta ve düzenli aralıklarla tüm sağlık personelinin bilgisine sunulmaktadır.
 2. Hastanemizde görev yapan tüm personellerimiz bu politika doğrultusunda eğitim almış olup hastanemizden hizmet alan tüm gebelere ve annelere anne sütünün önemi ve emzirme konularında yardım edebilecek bilgi ve beceriye sahiptirler.
 3. Hastanemizde anne sütü muadillerinin reklam ve pazarlaması yapılmamakta, olası durumlarda mutlaka uzman hekim görüşü alınmakta ve tüm personelimiz tarafından bu uygulama benimsenmiş olup özveri ile uygulanmaktadır.
 4. Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulmuş olan hastanemizde bebek dostu komitesince çalışmalarımız ve verilerimiz kontrol edilmekte ve değerlendirilmektedir.
 5. Hastanemize başvuran tüm gebelere ve annelere anne sütünün önemi, emzirmenin faydaları anlatılmakta Gebe Okulu, Laktasyon polikliniği desteği ile ailelerde dahil edilerek eğitimin etkinliği artırılmakta ve gebe/anne eğitimlerinin sürekliliği sağlanmaktadır.
 6. Hastanemizde doğumdan sonraki ilk bir saat süresince anne bebek TEN TEMASI yapılmakta böylece anne ve bebek bağının daha güçlü olması sağlanmaktadır.
 7. Hastanemizde Doğumdan sonra bebekler ilk yarım saat içersinde sağlık personeli yardımı ile emzirilmekte, tıbbi bir gereksinim olmadıkça bebeklere anne sütünden başka yiyecek ve içeçek verilmemektedir.
 8. Hastanemizde emzirmenin nasıl olduğu, emzirme teknikleri, elle süt sağma, sağdığı sütü nasıl saklayacağı bebeğine hangi yolla vereceği uygulamalı olarak anlatılmakta ve annenin kendisi ve bebeği  için en uygun yöntemi seçmesinde destek olunmaktadır.
 9. Hastanemizde tıbbi bir durum olmadıkça anne ile bebeğin ayrılmasına izin verilmemekte, emzirmenin devamlılığı için 24 saat hiç ayrılmadan aynı odada kalması sağlanmakta, evlerine geçtikten sonrada bu uygulamaya devam etmelerinin önemi vurgulanmaktadır.
 10. Annelere bebeklerini, bebeği her istediğinde, arandığında ve ağladığında sık sık süre sınırlaması koymadan emzirmesi gerektiği önemle anlatılmaktadır.
 11. Hastanemizde anneler bebeklerinin açıkma beirtileri ile beraber ağlayan bebeğini nasıl sakinleştireceği, bu durumda emzirmeyi nasıl sürdüreceği; bebeği doyduğunda doyma belirtilerinin neler olduğu hakkında bilgilendirilmektedir.
 12. Hastanemizde yalancı emzik ve biberon kullanımı önerilmemekte, sakıncaları ve zararı hakkında tüm aile bireyleri bilgilendirilmektedir.
 13. Hastanemizden hizmet alanlara hastanede kaldıkları süre boyunca ve taburculuk sırasında anne ve diğer aile üyelerine anne sütünün önemi anlatılmakta, karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgi verilmekte, herhangi bir sorunda hastanemize başvurabileceği hatırlatılmaktadır. Taburculuk formu ile beraber başvuracakları diğer kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
 14. Hastanemizde anneler bebeklerini ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemeleri,6. Aydan sonra uygun ek gıdalar ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar emzirmeyi devam ettirmeleri yönünde desteklenmektedir.

 

 

Gebe Okulu C/BLOK 4. KAT, Telefon: 7342

Laktasyon Polikliniği: Kadın doğum polikinik 1, Telefon:6487