Üroloji

Klinik Hakkında

ÜROLOJİ KLİNİĞİ

Üroloji bölümü, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile, erkek genital sistem hastalıklarının tanı ve tedavisinden sorumlu branştır.

Kliniğimizde, 2 Doçent,5 Uzman Doktor, 5 servis hemşiresi, 4 ameliyathane hemşiresi, 3 sağlık memuru ve 5 tibbi sekreter görev yapmaktadır. Kliniğimiz yataklı servisi 1 adet servis kanadı ve 20 yataktan oluşmaktadır. Odalarda lavabo, banyo-tuvalet ve televizyon, buzdolabı ve refakatçi kanepesi bulunmaktadır.

Kliniğimizde; Ürogenital hastalıkların tanı ve tedavisi başarıyla uygulanmaktadır. Böbrek, mesane, prostat ve testis tümörlerinin tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Erkek infertilitesine yok açan varikosel, hormonal bozukluklar gibi nedenlerin tanı ve tedavisinde hizmet vermektedir.  Üriner sistem taş hastalığı, prostat büyümesine bağlı idrar rahatsızlıklarının açık ve endoskopik tedavisi yapılmaktadır.

Hastanemizin 1. katında yer alan ameliyathanesinde kliniğimizin 2 adet ameliyat odası vardır. Açık cerrahi ve endoskopik ameliyatlar başarı ile uygulanmaktadır. Ameliyat odalarımız modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile donatılmış olup enfeksiyonlardan korunma için en üst düzey güvenlik önlemleri alınmıştır.

Üroloji polikliniğimiz hastanemiz alt zemin katta bulunmaktadır. Üroloji heyet polikliniği B blok zemin kat sağlık kurulu alanında bulunmaktadır.

Kliniğimizin hedefi hastalarımıza kanıta dayalı tıp eşliğinde en iyi ve yeni tanı tedavileri sunmaktır.

ÜROLOJI POLIKLINIK ALANINDA BULUNAN ÜNITELER

Endoskopi ve ünitesi:

Hastanemizin Alt zemin katındaki poliklinik alanında endoskopi ünitesi bulunmaktadır. Bu ünitemizde hastalarının günübirlik olarak lokal anestezi altında sistoskopi, double-j çekimi işlemleri ile intravezikal BCG uygulamaları yapılmaktadır.

Üroloji müdahale odası:

Lokal nestezi altında idrar sondası takılması, pansuman, dikiş alma, hormonoterapi uygulanan prostat kanseri hastalarına ilaç uygulaması, üretral dilatasyon gibi lokal anastezi altında ürolojik müdahaleler yapılmaktadır.

Üroflowmetri:

Özellikle prostat hipertrofisi, üretra darlığı gibi durumlara bağlı olarak gelişen işeme bozukluklarının tanısında üroflowmetri yapılmaktadır.

Taş kırma ünitesi:

Vücut dışı şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) ünitemiz Hastanemizin zemin kat üroloji poliklinik alanında yer almaktadır. Endikasyon dahilinde, üriner sistem taşları, ESWL yöntemi ile ameliyata gerek olmadan tedavi edilmektedir.

Nasıl muayene olurum?

Hastanemiz giriş ve poliklinik katında, sekreter kayıt masalarından tüm poliklinikler için sıra numarası alarak veya Alo 182 ya da internet üzerinden MHRS ile randevu alarak muayene olabilirsiniz
. 

30 Mart 2022