Göğüs Cerrahisi

Klinik Hakkında

  •  
  • GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ

   Kliniğimiz Kalp Damar cerrahisi ile ortak kullandığı serviste 10 tek kişilik, 10 çift kişilik olmak üzere toplam 20 yataktan oluşmakta ve B blok 6. katta yer almaktadır.

   Göğüs cerrahi polikliniklerimiz ise Hastanemiz A Blok zemin katta yer almaktadır. Bu polikliniklerimizde hafta içi her gün kiosklardan, sekreter kayıt masalarından sıra veya 182 MHRS  sisteminden randevu alarak muayene olabilirsiniz. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız cerrahi yoğun bakımda veya anestezi yoğun bakım ünitemizde yoğun bakım uzman hekimleri ve yoğun bakım hemşireleri tarafından takip edilmektedir.

   Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

   Kliniğmizde;Akciğer kanseri cerrahisi, yemek borusu kanseri, mezotelyoma, akciğer sönmesi (pnömotoraks), göğüs duvarı tümörleri, göğüs duduvarı deformiteleri (pektus ekcavatum ve pektus carinatum), benign hastalıklar ve akciğer tümörleri, büyük travma veya ameliyat sonrası göğüs  rekonstrüksiyonu, rijit ve fleksibıl bronkoskopi, amfizem için akciğer hacim küçültme ameliyatı, tüberküloz cerrahisi, torasik autlet sendromu (TOS) için servikal kosta rezeksiyonu, travma cerrahisi, göğüs boşluğunda sıvı birikmesi, minimal invazif göğüs cerrahisi, mediastinal tümörler ve hastalıklar (myastenia gravis’in cerrahi tedavisi), plevral hastalıklar (enfeksiyonlar ve plevral efüzyonlar  ve plevra zarı kalınlaşmalar), hiperhidroz için sempatektomi (aşırı koltuk altı ve el  terlemesi), diyafram felci için plikasyon, diyafragma hernileri, hava yolu daralması için trakeal rezeksiyon veya stent yerleştirilmesi ve göğüs cerrahisini ilgilendiren farklı birçok cerrahi işlemi yapılmaktadır.

   Göğüs Cerrahisi:

   Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğu içerisinde kalp dışında kalan akciğer ve onu çevreleyen yapıların hastalıklarıyla ilgilenen ana bilim dalıdır. Göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarı, mediyasten, diyafragma, yemek borusuna  ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır. Göğüs kafesinde bulunan doğumsal deformasyonlar, tümör oluşumları, solunum yollarında meydana gelen darlık ve tıkanmalar, tümörler ile akciğerler, diyafragma ve yemek borusuna ait doğumsal veya sonradan gelişmiş cerrahi alanına giren hastalıklar göğüs cerrahisi kliniğince teşhis, tedavi ve takip edilir. Meme cerrahisi farklı bir branşın dalında olup göğüs cerrahisi kliniklerinin uzmanlık alanına girmez.

   Nasıl Muayene Olurum?

   Hastanemiz poliklinik katında bulunan kiosklardan ve sekreterlik kayıt masalarından sıra veya 182 MHRS  sisteminden randevu alarak muayene olabilirsiniz.

  •  

03 Ocak 2024