Tıbbi Biyokimya

Klinik Hakkında


BİYOKİMYA KLiNİĞİ:

Biyokimya Laboratuvarımız hastanemiz C blok Z katında yer almakta olup, Kliniğimizde 1 Doçent, 7 Uzman hekim, 21 Laboratuvar teknisyeni,1 numune kabul elemanı, 1 kan taşıma personeli çalışmaktadır.

Biyokimya laboratuvarımızda Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer alan tüm testler çalışılmaktadır. Elazığ ilçe Devlet hastanelerinde çalışılamayan testler yapılan protokolle laboratuvarımızda çalışılmaktadır.

Biyokimya laboratuvarımız 24 saat esasıyla ilimize hizmet etmektedir.

 

Biyokimya Laboratuvarımızda;

3 Hematoloji analizörü,

2 biyokimya otoanalizörü,

4 hormon cihazı,

2 koagülasyon cihazı,

2 kardiyak cihazı,

2 sedim cihazı,

1 HPLC cihazı (HbA1c analizi)  bulunmaktadır.

Özellikli İşlemler:

Rutin laboratuvar tetkiklerinin yanısıra bilimsel araştırmalar için ayrıca MikroElisa cihazımız bulunmaktadır. Bu cihazla bilimsel araştırmalar için ELİSA kitleri çalışılmaktadır

Biyokimya Laboratuvarımız hastanemiz C blok Z katında yer almakta olup, laboratuvarımızda tüm rutin test grupları çalışılmaktadır.Laboratuvarımızda 2 biyokimya,4 hormon, ,3 hemogram,3 sedim,2 kardiyak,1 hba1c,2 koagulasyon olmak üzere son sitem cihazlar kurulmuştur. Laboratuvarımıza pnömatik sistem ile veya numune taşıma personelleri ile gelen numuneler preanalitik sürece tabi tutulur, numune kabulleri yapılır ve diğer kontrolleri yapılarak otomatik cihazlarla tasnif edilerek ilgili laboratuvara-cihaza gönderilir. Analiz aşamasına geçen numuneler dış kalite kontrolleri ve günlük kalite kontrol testleri yapılmış olan en son teknolojik cihazlarımızda analiz edilir ve Biyokimya Uzmanlarınca kontrol edilen numune sonuçları onaylanıp HBYS (Hastane Bilgi Yönetim sistemi) ne aktarılır.

Laboratuvarımızda uluslarası kalite kontrol numuneleri kullanılmaktadır.


03 Ocak 2024