Nütrisyon Destek Birimi


  Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ile bireysel beslenme uygulamalarının düzeltilmesi, önlenebilir hastalıkları, sakatlıkları ve erken ölümleri azalttığı, vücut fonksiyonlarının optimal olarak sürdürülmesi için yeterli ve dengeli nütrisyon desteği gerektiği, ile ilgili bilimsel sonuçlar son yıllarda giderek artan sıklıkta sunulmaya ve kabul görmeye başlamıştır. Bu amaçla yatan hastalarımıza nütrisyon destek hizmeti vermek için  Nütrisyon Destek Birimini kurduk.

  Nütrisyon Destek Biriminin kuruluş amacı hastanemize yatan tüm hastaları nütrisyon yönünden değerlendirmek, malnütrisyon tanısı  alan veya doğal yollarla ihtiyacı olan besinleri alamayan hastaların beslenme destek tedavilerini düzenlemek, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve bu konudaki uygulama hatalarının giderimesi için gerekli eğitimleri vermektir.

 Hastanemizde günübirlik yatışlar ve hamile bireyler dışında yatan her hastaya Nutriyon Risk Taraması (NRS 2002 formu) uygulanmaktadır. Bu formda hastaların malnutrisyon durumları kilinik hemşireleri tarafından değerlendirilmektedir. Skoru 3 ve üzeri tespit edilmiş hastalar nutrisyon ekibi tarafından takibe alınır. 18 yaş altı hastalar için çocuk uzman hekimlerimizin istemi doğrultusunda STRONGKİDS formu ile değerlendirilmektedir. Birimimiz ayrıca hekimin konsültasyon isteğiyle hastayı değerlendirip bir tedavi planı oluşturmaktadır. Hasta taburcu olana kadar veya nutrisyon destek endikasyonu ortadan kalkana kadar birimimizce takip edilmektedir. Ayaktan hastalarımız için hastemizin belirlemiş olduğu branştaki hastaların takibi yapılmaktadır. Birimimiz ayrıca  akılcı ilaç yönetmeliği gereğince enteral ve parenteral ürünlerin planlanmasında ve alımında görev yapmaktadır. Kliniklerdeki tüm sağlık personeline belirli periyotlarda enteral ve parenteral beslenme, uygulamaları konusunda eğitim vermektedir. Ayrıca nütrisyonla ilgili ulusal ve uluslararası toplantılarda hastanemizi temsil etmekte ve bilimsel çalışmalarımızı sunmaktayız. Hastanemizde faaliyet gösteren Nütrisyon Destek Birimi ekibinde, branş uzman hekimleri, eczacı, diyetisyenler, hemşireler görev yapmaktadır.

DİYETİSYEN: Konsültasyon hizmeti,  yatan hastaların ve yakınlarının nütrisyon konusunda eğitimlerini vermekte.

NÜTRİSYON HEMŞİRESİ: Malnütrisyon tanısı almış hastaların takibi, verilerin kayıt edimesi, nütrisyon ürün kullanımının takibi, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi görevini yapmaktadırlar.

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

Dahiliye Uzm. Dr. Berçem Afşar Karatepe

Diyetisyen Hatice Çelikbağ

Hemşire  Ftama Yalçın Şeker

Eczacı  Hasan Cumali Yılmaz

İletişim:

Adres : Ulukent Mahallesi (Doğukent Depo Mevkii) Onbaşı Sokak No: 99 Elazığ / Merkez

Hastane Telefon Numarası:0 (424)606 6000--Dahili Numaralarımız:6173